Kongre Teması

Toplumsal gelişim için eğitim liderliği

 (*) Kongreye kabul edilecek bildiriler bu tema ile sınırlı olmayıp, EYD alanı ile ilgili tüm çalışmalara açıktır.