Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin
gönderilmesi için son tarih
12 Eylül 2021
Kabul edilen bildiri özetlerinin ilan
tarihi
19 Eylül 2021
Kayıt dönemi 20 Eylül 2021 – 3 Ekim 2021
Kongre programının ilan tarihi 17 Ekim 2021
Kongre tarihi 5 Kasım 2021 – 6 Kasım 2021
Tam metin bildirilerin gönderilmesi için
son tarih
19 Aralık 2021