Skip to main content
15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi - 15th International Congress on Educational Administration

Bildiri ve Tam Bildiri Gönderme Kuralları

Abstract and Proceeding Guidelines

Symposium Submission - Application Form

Yazarlar:

Bilim & Program Komitesi:

Başkan:

 


Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2018 Zakon Group LLC