Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (UEYK)

Bu yıl 15’incisini düzenlediğimiz Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneğinin (EYEDDER) geleneksel bilimsel toplantısı olan Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresine (UEYK) hepiniz hoş geldiniz. Kongremiz, dünyada ve Türkiye’de eğitim yönetimi ve ilgili alanlarda üretilen bilginin tartışıldığı, paylaşıldığı ve yayımlandığı bir platform olarak varlığını ve etkisini sürdürmektedir. Bununla birlikte;  son yıllarda dünyada Eğitim Yönetimi, Liderliği ve Politikası alanının ileri gelen yerli ve yabancı araştırmacılarının katılımıyla Kongremizin uluslararası görünürlüğü de artmıştır. Salgın sürecinde sosyal mesafe kuralları ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle  bu yılki toplantımız çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Bu yılki kongremizin ana teması “COVID-19 Sonrası Toplumsal Değişim ve Gelişim için Eğitim Liderliği” olarak belirlenmiştir. COVID-19 ilk ortaya çıktığında  “tüm toplumsal grupları eşit şekilde etkilediği söylemi” yaygın bir şekilde dillendirilmiştir. Ancak, pandemi sürecinde  geçen sürede, her alanda var olan toplumsal eşitsizliklerin derinleştirdiğine, dezavantajlı grupların durumlarının daha da  belirginleştiğine  tanık olmaktayız. Benzer bir durum eğitim için de geçerlidir. COVID-19 salgını bazı toplum kesimlerinin eğitime erişimini ve öğretimin  sürdürülmesini güçleştirmiştir. Eğitimin toplumsal sorunların çözümündeki işlevi ve farklı toplumsal gruplarının ihtiyaçlarının karşılanmasında oynadığı rol salgın nedeniyle sekteye uğramıştır. Bu noktada eğitimde yaşanan kayıpların geri kazanımı ve bazı toplum kesimlerinin eğitime erişimlerinin yeniden sağlanması için farklı türdeki eğitim liderliği uygulamalarının önemli rolü vardır. COVID-19 sonrası Eğitim Liderliğinin sosyal değişimdeki rolünün yeniden tesisi genellikle dolaylı bir rol olarak tanımlanmıştır. Fakat bu dolaylı role ek olarak Türkiye’de eğitim liderliğinin farklı sosyal grupların ihtiyaçlarının karşılanmasına aktif katkı yaptığına da tanık olmaktayız. Bu bakımdan, COVID-19 sonrası eğitim liderliğinin sosyal değişim ve gelişim rolünün Kongremizde tartışılmasının aynı zamanda karşı karşıya olduğumuz toplumsal meselelerin anlaşılmasına ve çözümüne katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Bu yıl Kongre ana temasına karar verirken konunun değişik boyutlarını da göz önünde bulundurduk. Şüphesiz,  eğitim liderliğinin sosyal değişime katkı yapabilmesinde, eğitimle yakından ilişkili olan sosyoloji, iktisat, örgüt bilimi ve antropoloji gibi değişik disiplinler ile kuram, uygulama ve yöntem bağlamında geniş bir bilgi alışverişine ihtiyaç vardır. Diğer bir ifade ile eğitim liderliğinin sosyal değişim ve gelişim rolünü ortaya çıkarmak disiplinlerarası bir etkileşime ve fikir değişimine ihtiyaç duymaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası katılımcılarının katkısıyla UEYK’nin bu bilgi paylaşımına ve bilimsel tartışmalara önemli bir platform olacağına inanıyoruz.

Bu düşüncelerle UEYK 2021’in ulusal ve uluslararası katılımcılarımızın katkılarıyla eğitim liderliği ve sosyal değişim konusunda birbirleriyle yarışan fikirlerin derinlemesine irdelendiği ve bütün katılımcılar için faydalı tartışmaların yapıldığı bir toplantı olmasını dileriz.

Prof. Dr. Mehmet SİNCAR
Prof. Dr. Yaşar KONDAKÇI
Düzenleme Kurulu Başkanları